EU sikrer vækst og arbejdspladser

Det indre marked skal fortsat styrkes – fri bevægelighed for arbejdskraft og mere handel

Mere end en halv million danske job afhænger direkte af, at vi frit kan sælge vores varer i EU´s indre marked. Dette understreger, at netop det indre marked er den største succes i EU-samarbejdet. Jeg og Det Konservative Folkeparti vil arbejde for at revitalisere og liberalisere det indre marked ved at fjerne handelshindringer for både forbrugere og virksomheder, så eksempelvis handel med serviceydelser og den grænseoverskridende internethandel fungerer. Medlemslandene skal også være bedre til at gennemføre vedtaget lovgivning, og der skal være ensartet håndhævelse, så forbrugere og virksomheder oplever ens spilleregler. Vi vil også arbejde for, at små og mellemstore virksomheders vilkår for at operere på det indre marked smidiggøres mest muligt.

Jeg er tilhænger af arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Europa. Danskere skal kunne rejse ud at arbejde og uddanne sig i andre europæiske lande, og vi har mindst lige så meget brug for, at europæere kan komme hertil for at arbejde. Vi har næsten fuld beskæftigelse i Danmark, og det er derfor meget vigtigt for vores virksomheder at kunne hente arbejdskraft i Europa. Reglerne skal indrettes, så vi kan tage imod kvalificeret arbejdskraft, som bidrager positivt til dansk økonomi, uden at åbne for tilstrømning af ukvalificeret arbejdskraft og velfærdsmigranter.