EU værner om borgernes sikkerhed, fred og frihed

Beskyttelse af EU’s ydre grænser – vi vogter om Europa

Danskerne skal fortsat kunne føle sig trygge i Danmark, og i en tid med voldelige konflikter i flere dele af verden, trænger flygtningestrømme sig på Europas grænser. Det stiller krav til EU, og Det Konservative Folkeparti bakker op om, at der gennem EU gøres mere for at sikre EU’s ydre grænser og beskytte europæerne.
EU skal også værne mod international og grænseoverskridende kriminalitet, fx cyberkriminalitet, traficking og hvidvaskning af narkoformuer.

Danskerne sagde nej til at være med idet europæiske politisamarbejde i 2015. Jeg var ked af den beslutning. Nu er der mere end nogensinde brug for europæisk politi-samarbejde for at sikre europæere og også danskere en sikker og tryg hverdag.

Både borgere og virksomheder – private som offentlige – oplever cyberangreb for at skabe destabilitet og for så grupper med ondt fortsæt kan berige sig selv. EU skal skabe et effektivt og stærkt værktøj til at bekæmpe disse angreb til glæde for alle europæere.

Hvidvaskning af narkopenge foregår i dag uhindret. Europas åbne grænser er en fordel for narkobagmændene. De kan i dag fx købe en mindre uanselig restaurant et sted i Europa, betale for måske 60 gæster en vilkårlig aften med narkopenge. Restauranten betaler skat af indtægten, og narkopengene er dermed vasket hvide. EU skal skabe et effektivt og stærkt værktøj til at bekæmpe denne skrupelløse form for kriminalitet.
Jeg foreslår oprettelsen af et ”europæiske FBI”, der kan operere på tværs af landegrænse til at bekæmpe kriminalitet på tværs af landegrænser – selvfølgelig i samarbejde med lokalt politi. Skal dette virke i Danmark, skal danskerne ved en afstemning gå ind for denne form for kriminalitetsbekæmpelse.