Regionsvalget

Jeg er også kandidat til regionsrådet.

Jeg ønsker regionerne nedlagt for at samle kræfterne om en professionel sygehusdrift i et lille land som Danmark. I realiteten er det meste af driften på sundhedsområdet allerede samlet i Sundhedsministeriet.
Fx har vi i Region Hovedstaden et samlet nettobudget på 37,4  mia. kr. Imidlertid er kun lidt mere end 100 mio. kr. til reel politisk behandling i regionsrådet til nye initiativer.

Alligevel mener jeg, at vi skal gå konstruktivt ind i arbejdet i regionsrådet, så længe vi har regionerne og politisk få mest muligt ud af det.