1813 skal fungere bedre

Jeg står vagt om familielægen, som er helt central i vores sundhedsvæsen, fordi denne færdigbehandler langt de fleste sygdomme, og fordi både kendskab til den enkelte, erfaringen og tilgængeligheden til familielægen gør denne til langt det mest effektive sundhedspersonale lige i nærheden.

Vi stemte derfor nej til indføre ”1813”, der overtog vagtlægens opgaver 1. jan 2014. Flertallet havde en forhåbning om, at 1813 blev billigere, men det blev dyrere. Man havde en ambition om, at 90 procent af opkaldene blev besvaret inden for 3 minutter. Det mål er ikke nået endnu. Man er kun op på 70 procent. Desuden besvares de fleste opkald af en sygeplejerske, hvilket jeg mener er meget uholdbart, når opgaven i langt de fleste tilfælde går ud på at telefondiagnosticere en borger

Derfor ønsker jeg, at 1813 fremover bemandes med praktiserende læger, da disse har de bedste forudsætninger og den bedste erfaring til at løse opgaven.

Jeg ønsker også, at samarbejdet mellem Region Hovedstaden udviser mere respekt for de praktiserende læger i samarbejdet. Det skal være mere attraktivt at blive praktiserende læge. Vi skal anerkende, at det offentlige faktisk får ganske meget ud af de praktiserende læger.