"Super"sygehuset i Hillerød

 

Staten bygger for tiden ”Super-sygehuse” i Danmark. Det gælder også planer for et nyt sygehus ved Hillerød.

Som det ser ud nu, bliver ”Supersygehuset” ved Hillerød ikke så ”super” endda. Opførelsen af sygehus-køkkenet er sparet væk, og det gælder også antallet af sengepladser, som er beskåret.

Den usikkerhed, som regionen har sået om andre sygehuse i Nordsjælland – fx om Helsingør Sygehus – har desværre betydet en personaleflugt fra stedet, som betyder, at man ikke længere kan drive forsvarligt hospital i Helsingør. Jeg finder dette meget beklageligt, når det nye ved Hillerød endnu ikke er i gang.

Det er meget ringe fremtidsudsigter for hospitalsbetjeningen i Nordsjælland, som det ser ud lige nu, og der er risiko for, at dette vil gå ud over det faglige niveau på hospitalerne, selv om vi har fået lovning på, at både flere sengepladser og at køkken vil blive opført i årene lige efter, at det nye sygehus ved Hillerød er taget i brug.

At der ikke er noget køkken fra start, og at man i første omgang planlægger madlavningen til patienterne udliciteret, er imidlertid dybt godnat. Jeg vil arbejde for, at det kommer med fra start, og at maden produceres lokalt – udliciteret eller ikke. Det er en ekstremt dårlig løsning fx at bede patienterne tage madpakke med, eller at afdelingerne skal have telefonnummeret på et pizzabud liggende på afdelingen