Medlem af Fredensborg byråd, gruppeformand

For en tryg, aktiv og grøn kommune

Stem personligt til kommunalvalget i Fredensborg. På den måde støtter du den kandidat, som varetager dine interesser.

Mit udgangspunkt er de konservative kerneværdier: Frihed, Forskellighed og Ansvar. Den konservative grundtanke er først og fremmest Sammenhæng.

På det grundlag vil jeg arbejde for tryghed og trivsel for familierne, seniorerne og kommunens erhvervsliv.

De, der kan selv, skal selv; men vi har en fælles forpligtelse til at tage hånd om dem, der har behov for hjælp. Alle skal have lige adgang til uddannelse, sundhed og behandling.

Vi skal i fællesskab passe på vores naturområder, så vi kan bevare vores kommune som grøn og attraktiv at bo i.

Kommunens bruttogæld på over en halv mia. kr. skal nedbringes i et tempo, så vi ikke sparer kommunen sønder og sammen. Vi kan tidligst gå i gang med store, dyre byggeprojekter, når gælden er halveret.

Tryghed for alle

Vi skal sørge for, at alle kan færdes trygt i hele kommunen. Derfor accepterer vi ikke kriminelle aktiviteter – vi vil have lov og orden.

Trivsel for familierne

Vi skal sikre høj faglighed i skolerne og gode pasnings- og fritidstilbud. Børnene skal være i trygge hænder, når Far og Mor er på arbejde.

Aktivt erhvervsliv

Vi skal arbejde på at øge erhvervsvenligheden. Dækningsafgiften skal væk. En god digital infrastruktur skal bevare arbejdspladser i kommunen.

Grøn profil

Vi skal bevare de grønne områder tæt på boligområderne. Vi skal støtte grøn omstilling med økologi og bedre dyrevelfærd, så vi ikke lægger miljøregningen i børneværelset.

Deltag i debatten online