Personlig præsentation

 

Jeg er 63 år, gift og far til 2 voksne drenge. Jeg er lektor på Gammel Hellerup Gymnasium med fagene historie, tysk og musik, og er tillige uddannet organist og vikarierer af og til også i kommunens kirker. 

Jeg har i mange år været engageret i kommunens liv. Bosat i kommunen siden 1993, har jeg været i forældrebestyrelsen for SFO’en OASEN, formand for skolebestyrelsen på Niverødgårdskolen og medlem af Karlebo Menighedsråd.

Det frivillige foreningsarbejde tæller medlemskab af Nivå Fåreavlerforening, Karlebo Lokalhistorisk Forening og aktivt medlemskab af Nivå Amatørteater.

Jeg har i 15 år været aktiv i politik og bl. a. været byrådsmedlem i Fredensborg, folketingskandidat og kandidat til amtsrådet. 

Jeg søger valg til byrådet og vil arbejde for samarbejde om en ansvarlig styring af kommunens økonomi. Jeg ønsker, at personskatten bliver sat ned med 0,1% om året i næste byrådsperiode, så den kommer ned på landsgennemsnittet 24,9 %. Det vil give mere frihed til familierne. Kommunens primære serviceopgaver over for børn og ældre skal udvikles, den kommunale administration skal effektiviseres, og unødvendige og overflødige udgifter uden perspektiv for kommunens borgere skal fjernes. Der skal være ordentlige forhold for kommunens allersvageste medborgere.

Forhold for erhvervslivet skal forbedres. Der står ingen steder skrevet, at vi alle skal være lønmodtagere! Der er brug for et forbedret erhvervsklima. Private arbejdspladser er hele grundlaget for vores velfærd. Ved den nye kommunes start for 12 år siden hævede det røde flertal dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder. Kommunen tæller mange mindre virksomheder, som rammes ekstra hårdt af denne erhvervsskat. Det konservative Folkeparti i byrådet har fået dækningsafgiften lidt ned, og på sigt ønsker vi den helt fjernet.

Jeg vil også arbejde efter de blødere konservative værdier. Kommunen skal tilbyde gode forhold, så familielivet kan udfolde sig. Det gælder adgangen til grønne områder, så man kan følge årstidernes skiften. Det gælder en videreudvikling af fritidstilbuddene inden for kultur og idræt. Og det gælder ordentlige pasningstilbud. Far og mor skal kunne stole på, at børnene er i trygge hænder, når de selv er på arbejde

Fredensborg Kommune har potentialet til at blive Danmarks bedste kommune, og jeg mener, at de konservative grundværdier er de bedste for en videreudvikling af kommunen:

  • Den personlige frihed og selvstændighed er forudsætningen for at kunne tage ansvar.
  • Forskellighed, dvs. den enkelte borgers mulighed for at leve efter sine egne drømme og mål inden for de rammer, som loven sætter.
  • Ansvar for kommunens allersvageste. Vi, der sidder på den grønne gren, har et ansvar for dem, der ikke gør det
  •  

Læs mere om vores politik her