Kultur og fritid

I Fredensborg skal vi fortsat udvikle vores rige frivillige kultur- og idrætsliv. I fritiden bliver vi gennem kultur og idræt mindet om, hvem vi er.

Musikskolen yder et stort bidrag til dannelse for vores børn og unge, idet de med musikken får frigjort fantasi. Vi er også sikre på, at musik og kreative aktiviteter fremmer læring i alle fag.

Folkeoplysningen øger den interesserede voksne befolknings indsigt og viden om vores kultur og historie.

Vores brede vifte af kulturforeninger samler mange forskellige borgere om fælles interesser, som er inspirerende og skaber sammenhængskraft.

Sommeraktiviteterne er et godt tilbud for børn i sommerferien med sport og andre specielle fritidsinteresser.

I vores mange idrætsforeninger gøres der en enorm frivillig indsats for at fremme børn, unge og voksnes glæde ved sport, der både øger deres mentale og deres fysiske sundhed.

Fredensborg Kommunes kultur- og fritidsliv bliver vi alle både gladere, klogere og sundere af.