Tryghed

Fredensborg kommune skal fortsat samarbejde med Nordsjællands politi om at forbedre trygheden i kommunen. Det konservative Folkeparti bruger jernnæven og ikke fløjlshandsker over for kriminelle.

Grundlaget for et godt liv er, at du føler dig tryg i dit eget hjem og på gaden. Det er en hjertesag for mig. Samarbejdet mellem politi og Fredensborg Kommune er meget frugtbart, og sådan skal det fortsætte.

Foreløbig råder politiet over lokaler og reserverede parkeringspladser på rådhuset. Politiet bør også nu og da være mere synligt på gaden blandt borgerne. Samtaler med borgene kan både give politiet værdifulde efterretninger om området og forbedre borgernes oplevede tryghed

En vigtig del af arbejdet har haft med integration af indvandrere og flygtninge at gøre. En massiv indsats med uddannelse, arbejde og deltagelse i kommunens fritidstilbud for store børn og unge har givet gode resultater. Den linje skal vi fortsætte med.

Når den unge så er 18 år og livets alvor med myndighed og ansvar melder sig, er det alene uddannelses- og jobindsatsen, som kommunen skal fokusere på, for de unge, der ikke selv er kommet i gang med voksenlivet. Den unge må begynde sit voksenliv derfra, hvor den pågældende med sine kompetencer efter endt skolegang er nået til. Det må alle andre unge også.

Men der er undertiden stadig kriminalitet og uro. De få, der overskrider disse rammer, skal mødes med en fast hånd og mærke konsekvens, så de ikke er tvivl om, at det, de har gjort, ikke tolereres.

Det konservative Folkeparti ønsker lov og orden