Humlebæk Syd bør fredes

Jeg og mit parti foreslår, at den centrale del af Humlebæk Syd fredes. Formuleringen i den nyligt vedtagne kommuneplan om, at en udbygning af Humlebæk syd ”tidligst” kan diskuteres i byrådet om 4 år, er alt for usikker og løs. Derfor bør området fredes, så borgerne i Humlebæk ud i al fremtid er sikret en ”grøn lunge” tæt på deres boliger. Kommunen ejer arealet, hvilket gøre det nemt at sælge, men vi foreslår altså en fredning, så det dermed sikres som grønt område. Desuden kan behovet for nybyggede familieboliger udmærket dækkes af de op mod 1000 lokalplanbelagte grunde, der allerede er til salg i hele kommunen.

Fredensborg Kommune vil være en ”grøn bosætningskommune”. Borgerne i Kokkedal har de grønne områder omkring Usserød Å og det nyligt indviede ”Klimaprojekt Kokkedal”. Borgerne i Nivå har mod nord Lave Skov og Dageløkkeskoven og også mod øst er der mange muligheder. Mod Syd er der de fredede arealer omkring Nive Åen – fredede præcis som vi foreslår det med Humlebæk Syd. I Humlebæk ligger Krogerup skovene mod nord, og borgerne i Fredensborg har mange muligheder for grønne områder tæt på deres boliger. Derfor bør også borgerne i Humlebæk, syd for Fredensborgvej, have de samme muligheder, og det skal vi sikre.

Med vejbetjeningen nordfra og beliggenheden nogenlunde midt mellem Humlebæk og Nivå stationer er tilgængeligheden upraktisk. Fremtidige boliger i kommunen bør ligge så stationsnært som muligt. Fredensborg Kommune vil gerne have et image som grøn bosætningskommune. Et frasalg af Humlebæk Syd for at bygge boliger der ville blive en sort plet på dette image.